12 Temmuz 2020 Pazar
Kısa çalışma ödeneğinde başvurular başladı

Kısa çalışma ödeneğinde başvurular başladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kısa çalışma ödeneği uygulamasının başlatıldığını söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Koronavirüsün (Covid-19) ekonomiye olan etkileri dikkate alınarak, dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulamasının başlatıldığını söyledi.

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen tüm işletme ve girişimcilere çağrıda bulunan Adnan Ünverdi, “Çalışanını koru, istihdamını düşürme, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde. Başvurular başladı. Detaylı bilgiler http://iskur.gov.tr adresinde yer alıyor” dedi.

Ünverdi, “Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte İŞKUR web sitesinde yer alan “Kısa Çalışma Talep Formu” ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine kisacalisma.gaziantep@iskur.gov.tr göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir. Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşıyor. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecek. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na gönderilecek” diye konuştu.

Koronavirüs sebebiyle devlet tarafından önemli imkanlar sunulduğunu dile getiren Ünverdi, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında mevzuatta yer alan esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceklerini, Kısa Çalışma Ödeneği'ni devreye alarak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştıracaklarını belirtmişlerdi. Bu noktada uygulama dün itibariyle başladı. İşveren ve işçi açısından önemli olan bu uygulamadan faydalanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR ?

Genel ekonomik, sektörel ve bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde sigortalılara çalışamadıkları dönemde sağlanan gelir desteğine kısa çalışma ödeneği denilir.

HANGİ HİZMETLERİ KAPSAMAKTADIR ?

İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesini kapsar.

NE KADAR SÜRE ÖDENİR ?

Üç ayı aşmamak üzere verilir. Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.

NASIL BAŞVURU YAPILIYOR ?

İşverenin İŞKUR’a başvuruda bulunması gerekmektedir. Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine iletmek kaydıyla kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabilir.

İŞÇİ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN NASIL YARARLANIR?

İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması gerekmektedir. (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar)

İŞVERENE KISA ÇALIŞMA TALEBİNİN SONUCU NASIL BİLDİRİLİR?

İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır.

ÇALIŞANA NE KADAR ÖDENİYOR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

İŞÇİNİN SİGORTA PRİMLERİ ÖDENİYOR MU ?

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.

İŞVEREN AÇISINDAN ÖDENEK NE ZAMAN SON BULUYOR?

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşamaz. Ayrıca işveren, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar verirse ödenek de durur ve işçilere altı işgünü öncesinde yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

24.03.2020 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz